มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


 • ภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 ต.ต. 2560)
 • ภาพ อธิการบดี ร่วมเวทีสัมมนาปลุกพลังจิตอาสาประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี(19ต.ค.60)
 • ภาพ การแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ครั้งที่ 48 (18 ต.ค. 60)
 • ภาพ การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (19 ต.ค. 60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 3,800 ดอก ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (18 ต.ค. 60)
 • ภาพช่อง11(์NBT)บันทึกเทปศ.ม.ราชภัฏกาญจน์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ(17ต.ค.60)
 • KRU EGAT CAMP 2017"รวมพลังจิตอาสา พัฒนาแคว้นตะวันตก" (13-15 ต.ค.60)
 • ภาพ พิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11 ต.ค. 60)
 • ม. ราชภัฏกาญจน์ จัดพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปี 2560 (8 ต.ค. 60)
 • ภาพ มรภ.กาญจน์ ร่วมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกทำตามรอยเท้าพ่อ ตอบแทนคุณแผ่นดิน(4-5ต.ค.60)
 • รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับมอบเก้าอี้จากบริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด (6 ต.ค.60)
 • พิธีจุดเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ต.ค. 60)
 • ม.ราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (5 ต.ค. 60)
 • ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (27 ก.ย. 60)
 • การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 2/2560 (27 ก.ย. 60)
 • ภาพ โครงการอบรมแนวปฏิบัติด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (23 -24 ก.ย. 60)
 • ภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • ภาพ การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (21 ก.ย. 60)
 • ภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2560 (13-15 ก.ย.60)
 • ภาพ หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ “ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค” (14 ก.ย. 60)
 • ภาพ ม. ราชภัฏกาญจน์จัดพิธีไหว้ครู ภาคปกติประจำปี 2560 (14 ก.ย. 60)
 • ภาพ พิธีเปิดการมีความร่วมมือทางวิชาการพร้อมทั้งบูรณาการกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (12 ก.ย. 60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏเชียงใหม่ (11 ก.ย. 60)
 • ภาพ อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจที่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (11 ก.ย. 2560)
 • ภาพ ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุน (8ก.ย.60)
 • ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สนอ. ม.ราชภัฏกาญจน์ ( 6 ก.ย.60 )
 • ภาพ ประชุมสรุปการดำเนินงานในโครงการพัฒนาครูภายใต้โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) (2 ก.ย. 60)
 • ภาพ สัมภาษณ์นศ.รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดนวัตกรรมนาโน ในรายการข่าวเช้าwisdom news tv สถานีโทรทัศน์ช่อง11 กาญจนบุรี (1 ก.ย. 60)
 • ภาพ สนอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการธรรมะกับการทำงาน (29-30 ส.ค. 60)
 • ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 9 (5 ส.ค. 60)
 • ภาพ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (26-28 ส.ค. 60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดนิทรรศการ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017" (23 ส.ค. 60)
 • ภาพ หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัด โครงการ“ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค” (22 ส.ค. 60)
 • ภาพ สนอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนพัฒนาและแผนประจำปี (22 ส.ค. 60)
 • ภาพ การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ในรอบชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี (19-21 ส.ค.60)
 • ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (21 ส.ค. 60)
 • ภาพ แสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ได้รับการเลือกตั้ง (19 ส.ค. 60)
 • ภาพ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น (17 ส.ค. 60)
 • ภาพ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (18 ส.ค. 60)
 • ภาพ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ “KRU Academic Skills Competition for Secondary School”ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) (17-18 ส.ค 60)
 • ภาพ พิธีเปิดงานเกษตรและการท่องเที่ยว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (17 ส.ค. 60)
 • ภาพ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (16 ส.ค. 60)
 • ภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (11 ส.ค. 60)
 • ภาพ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (8-9 ส.ค. 60)
 • ภาพ กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 1 (8 ส.ค. 60)
 • ภาพ การประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ส.ค. 60)
 • ภาพ น้องใหม่ Freshy’60 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างพร้อมเพรียง (2 ส.ค. 60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60)
 • ภาพ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (31 ก.ค. 60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (31 ก.ค. 60)