มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


 • ภาพ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เปิดประตูสู่ทวายไปกับ (มรภ.) กาญจนบุรี (17 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และวันเกษตรท่องเที่ยวครั้งที่ 2 (16 ส.ค. 61)
 • ภาพ โครงการฝึกอบรม “มองเห็นตัวตนภายใน สร้างพลังใจในการทำงาน” (15 ส.ค. 61)
 • ภาพ คณะกรรมการเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน (15 ส.ค. 61)
 • ภาพ องคมนตรีเยี่ยมชมนักศึกษาทุนพระราชทาน (6 ส.ค. 61)
 • ภาพ สนอ.จิตอาสาทำความดี (8 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2561 (8 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี (19 ก.ค.61)
 • ภาพ พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(18 ก.ค. 61)
 • ภาพ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(17 ก.ค.61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” (16 ก.ค. 61)
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าศึกษาดูงานด้านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (13 ก.ค. 61)
 • การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน (12 ก.ค. 61)
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4-8 ก.ค.61)
 • มรภ.กาญจนบุรี ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ(2 ก.ค.61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 17) (4 มิ.ย. 61)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดประชุม C-IQA ครั้งที่ 1/2561 (30 พ.ค. 61)
 • โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย” (23 พ.ค. 61)
 • ภาพ มรภ.เชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (15 พ.ค. 61)
 • ภาพ ประชุมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก (10 พ.ค. 61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 16) (7 พ.ค. 61)
 • องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (3 พ.ค.61)
 • ภาพ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)
 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (29 พ.ย. 61)
 • คณะเทคโนฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(25เม.ย61)
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
 • ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด ( 29 มี.ค. 61)
 • ภาพประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
 • การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ( 26 มี.ค.61)
 • ภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. อรพิมเกมส์ ครั้งที่ 40
 • ภาพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)
 • คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ
 • โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
 • ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (14 ก.พ. 61)
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
 • ภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)
 • ภาพ เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 61)
 • ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ลงพื้นที่ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา(22ม.ค.60)
 • ภาพ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี (22 ม.ค. 61)
 • ภาพ ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (20 ม.ค. 61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 13)
 • ภาพ การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (14 ม.ค. 61)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1
 • ภาพ การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ(28ธ.ค.60)
 • ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.พนมทวนชนูปถัมภ์(26ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ(21ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.สมเด็จพระปิยะ มหาราชรมณียเขต(20 ธ.ค. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา3 จ.สุพรรณบุรี(19ธ.ค.60)