มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


 • ภาพ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (18 ส.ค. 60)
 • ภาพ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ “KRU Academic Skills Competition for Secondary School”ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) (17-18 ส.ค 60)
 • ภาพ พิธีเปิดงานเกษตรและการท่องเที่ยว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (17 ส.ค. 60)
 • ภาพ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (16 ส.ค. 60)
 • ภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (11 ส.ค. 60)
 • ภาพ กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (8-9 ส.ค. 60)
 • ภาพ กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 1 (8 ส.ค. 60)
 • ภาพ การประชุม เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว KRU (2 ส.ค. 60)
 • ภาพ น้องใหม่ Freshy’60 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างพร้อมเพรียง (2 ส.ค. 60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60)
 • ภาพ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (31 ก.ค. 60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (31 ก.ค. 60)
 • บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (27 ก.ค. 60)
 • ภาพ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.10 (27 ก.ค. 60)
 • ภาพ การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (26 ก.ค. 60)
 • ภาพ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านนิติศาสตร์ (25 – 26 ก.ค. 60)
 • ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์ ( 24 ก.ค.60 )
 • ภาพ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 (21 ก.ค. 60)
 • ภาพ กิจกรรมปะทะสังสรรค์รังสรรค์สัมพันธ์ (17 ก.ค. 60)
 • ภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (20 ก.ค. 60)
 • ภาพ คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (19 ก.ค. 60)
 • ภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ความท้าทายของมหาวิทยาลัยกาญจนบุรีในอนาคต" (17-18 ก.ค. 60)
 • ภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งวิชาการ(15ก.ค.60)
 • ภาพ คณะเทคโนฯ จัดฝึกอบรมสาขา"เทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ"(7-9 ก.ค.60)
 • ภาพ รร.สาธิต ม.ราชภัฏกาญจน์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดแห่เทียนพรรษา(4ก.ค.60)
 • ภาพ โครงการรณรงค์ “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” (4ก.ค.60)
 • ภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยฯร่วมหล่อเทียนพรรษา ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(4 ก.ค.60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากม.ราชภัฏรำไพพรรณี(29มิ.ย60)
 • ภาพ สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา(28 มิ.ย.60)
 • ภาพ พิธีไหว้ครู รร.สาธิต ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560(22มิ.ย.60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจน์ จัดงาน “KRU Run For Kids” วิ่งการกุศล วิ่งเพื่อน้อง2017(18มิ.ย.60)
 • ภาพ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่แบบยั่งยืน(19มิ.ย.60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจน์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช (15มิ.ย.60)
 • ภาพ อธิการบดี ส่งมอบรถยนต์(รถตู้)แก่โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จ.บุรีรัมย์ (19มิ.ย.60)
 • ภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับอ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ (17มิ.ย60)
 • ม.ราชภัฏกาญจน์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย(16มิ.ย.60)
 • ภาพ โครงการสโมสรเสวนา ถอดองค์ความรู้จากสุนทรภู่และกลวิธีการเขียนกลอนประกวด(14มิ.ย.60)
 • ภาพ รร.สาธิต ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ(13มิ.ย.60)
 • ภาพ เลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย(9 มิ.ย.60)
 • ภาพ คณะวิทย์ฯประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด (สถานีกาญจนบุรี) (9 มิ.ย 60)
 • ภาพ คณะวิทย์ฯจัดพิธีMOU 4 หน่วยงาน(5มิ.ย.60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา(2มิ.ย.60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน สวท.ม.ราชภัฏกาญจน์(5มิ.ย.60)
 • ภาพ อธิการบดี ร่วมเสวนา“คนไทย..หัวใจประชาธิปไตย”(2มิ.ย.60)
 • ภาพ หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(31พ.ค.60)
 • ภาพ สถาบันวิจัยฯจัดโครงการอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะที่ 1(30-31พ.ค.60)
 • ภาพ การตัดสินประกวดภาพถ่าย"อนุสรณ์จากรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี"(30พ.ค.60)
 • ภาพการประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนา ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท21พ.ค.60
 • ภาพการประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนา ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท20พ.ค.60
 • ภาพการประชุมเวทีเสวนาทางการจัดการศึกษาฯ 19พ.ค.60