มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


 • โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
 • ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (14 ก.พ. 61)
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
 • ภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)
 • ภาพ เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 61)
 • ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ลงพื้นที่ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา(22ม.ค.60)
 • ภาพ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี (22 ม.ค. 61)
 • ภาพ ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (20 ม.ค. 61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 13)
 • ภาพ การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (14 ม.ค. 61)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1
 • ภาพ การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยฯ(28ธ.ค.60)
 • ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.พนมทวนชนูปถัมภ์(26ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ(21ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.สมเด็จพระปิยะ มหาราชรมณียเขต(20 ธ.ค. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา3 จ.สุพรรณบุรี(19ธ.ค.60)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มรภ.เพชรบูรณ์ รับนโยบายด้านการบริการจัดการรายได้และสวัสดิการ (6-7 ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.บางปลาม้า(12ธ.ค.60
 • ภาพ ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก (8 ธ.ค. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.กาญจนานุเคราะห์(8ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.วิสุทธรังษี(6ธ.ค.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี(4ธ.ค.60)
 • ภาพ มหาวิทยาลัยจันทรเกษมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา(29 พ.ย. 60)
 • ภาพ โครงการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (28 พ.ย. 60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก(28พ.ย.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.ประชามงคล(27พ.ย.60)
 • ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.ดรุณากาญจนบุรี(24พ.ย.60)
 • ภาพ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) (24 พ.ย.60)
 • ภาพ พิธีมอบเงินพระราชทาน ประจำปี 2560 (23 พ.ย. 60)
 • สัมมนา “การพัฒนางานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางความร่วมมือ (Biodiversity Research Focus and Possible Collaboration) (23 พ.ย. 60)
 • ภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (18 พ.ย. 2560)
 • ภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) (15 พ.ย. 60)
 • ภาพ การแข่งขันกีฬา กศ.บป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (11 พ.ย. 60)
 • ภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (10 พ.ย. 60)
 • ภาพ โครงการบทบาทภาษาจีนต่ออาชีพอุตสาหกรรมบริการในอนาคต (8 พ.ย. 60)
 • กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ (8 พ.ย. 60)
 • ภาพ อธิการบดี เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกาญจนบุรี(2พ..ย.60)
 • ภาพ การแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42 (1 พ.ย. 60)
 • ภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (29ต.ค.60)
 • ภาพ พิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ (25 ต.ค. 60)
 • ภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 (20 - 21 ต.ค. 60)
 • ภาพ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
 • ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 (22 ต.ค. 60)
 • ภาพ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 ต.ต. 2560)
 • ภาพ อธิการบดี ร่วมเวทีสัมมนาปลุกพลังจิตอาสาประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี(19ต.ค.60)
 • ภาพ การแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ครั้งที่ 42 (18 ต.ค. 60)
 • ภาพ การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (19 ต.ค. 60)
 • ภาพ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 3,800 ดอก ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (18 ต.ค. 60)
 • ภาพช่อง11(์NBT)บันทึกเทปศ.ม.ราชภัฏกาญจน์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ(17ต.ค.60)