มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU


 • โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2564 (16-17ต.ค.61)
 • มรภ.กาญจนบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปี วันสวรรคต ร.9 (12 ต.ค. 61)
 • การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทในร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ( 6 ต.ค. 61)
 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี (6-7 ต.ค.61)
 • โครงการประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) (8 ต.ค. 61)
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (4 ต.ค. 61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (1 ต.ค. 61)
 • ภาพ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561“มาลัยแห่งศรัทธา มาลาด้วยหัวใจ” (26 ก.ย. 61)
 • ภาพ KRU Freshy Night 2018 (21 ก.ย. 61)
 • ประชุมการจัดการแข่งขัน “KRU CUP” ปี 3(21ก.ย.61)
 • สนอ.จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ2562(20ก.ย.61)
 • ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี (14 ก.ย. 61)
 • แผนการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สังกัด กก.ตชด.13 (12 ก.ย.61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) (8 ก.ย. 61)
 • ภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่3 ) (7 ก.ย. 61)
 • ภาพ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 (6 ก.ย. 61)
 • ภาพ สกอ.เยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน (4 ก.ย. 61)
 • ภาพ การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (4 ก.ย. 61)
 • ภาพ พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนระยะสั้น (30 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
 • ภาพ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เปิดประตูสู่ทวายไปกับ (มรภ.) กาญจนบุรี (17 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และวันเกษตรท่องเที่ยวครั้งที่ 2 (16 ส.ค. 61)
 • ภาพ โครงการฝึกอบรม “มองเห็นตัวตนภายใน สร้างพลังใจในการทำงาน” (15 ส.ค. 61)
 • ภาพ คณะกรรมการเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน (15 ส.ค. 61)
 • ภาพ องคมนตรีเยี่ยมชมนักศึกษาทุนพระราชทาน (6 ส.ค. 61)
 • ภาพ สนอ.จิตอาสาทำความดี (8 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2561 (8 ส.ค. 61)
 • ภาพ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี (19 ก.ค.61)
 • ภาพ พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(18 ก.ค. 61)
 • ภาพ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(17 ก.ค.61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” (16 ก.ค. 61)
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าศึกษาดูงานด้านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (13 ก.ค. 61)
 • การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน (12 ก.ค. 61)
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4-8 ก.ค.61)
 • มรภ.กาญจนบุรี ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ(2 ก.ค.61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 17) (4 มิ.ย. 61)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดประชุม C-IQA ครั้งที่ 1/2561 (30 พ.ค. 61)
 • โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย” (23 พ.ค. 61)
 • ภาพ มรภ.เชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (15 พ.ค. 61)
 • ภาพ ประชุมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก (10 พ.ค. 61)
 • ภาพ การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 16) (7 พ.ค. 61)
 • องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (3 พ.ค.61)
 • ภาพ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)
 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 (29 พ.ย. 61)
 • คณะเทคโนฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(25เม.ย61)
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
 • ภาพ มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
 • ภาพโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด ( 29 มี.ค. 61)
 • ภาพประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
 • การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ( 26 มี.ค.61)