มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย (29 ต.ค. 61)
พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (23 ต.ค. 61)
นศ.สาขาวิชาภาษาจีน เข้าศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (11ก.ย61)
KRU Freshy Night 2018 (21 ก.ย. 61)
ประชุมจัดการแข่งขัน “KRU CUP” ปี 3 (21ก.ย.61)
ประชุมระดมความคิดเห็น การเป็นจังหวัด Sports Tourism เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48(20ก.ย.61)
สนอ.จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 2562(20ก.ย.61)
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2562(18ก.ย.61)
แผนการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สังกัด กก.ตชด.13 (12 ก.ย.61)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนระยะสั้น (30 ส.ค. 61)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มรภ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก(27-28ส.ค.61)
การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดกาญจนบุรี (26 ส.ค.61)
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เปิดประตูสู่ทวายไปกับ (มรภ.) กาญจนบุรี (17 ส.ค. 61)
คณะกรรมการเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน (15 ส.ค. 61)
องคมนตรีเยี่ยมชมนักศึกษาทุนพระราชทาน (6 ส.ค. 61)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2561 (8 ส.ค.61)
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี (19 ก.ค. 61)
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(18 ก.ค. 61)
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”(16 ก.ค. 61)
การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน (12 ก.ค. 61)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4-8 ก.ค.61)
โครงการการพัฒนาทักษะการบริหารงานเชิงรุกฯ(30มิ.ย.61)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ร.10(2ก.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ(22มิ.ย.61)
โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”(23 พ.ค. 61)
โครงการยกย่องเกียรตืคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)
คณะเทคโนฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(25เม.ย61)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
การประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ
โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
ดร.ไมตรี เกตุขาว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก มมส. (28 ม.ค.61)
ประกาศการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)

  ทั้งหมด 169 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>