มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRUประชาสัมพันธ์

โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”(23 พ.ค. 61)
โครงการยกย่องเกียรตืคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)
คณะเทคโนฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(25เม.ย61)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)
มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)
การประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองบัว (19 มี.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ต่างๆ
โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
ดร.ไมตรี เกตุขาว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก มมส. (28 ม.ค.61)
ประกาศการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)
รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 มี.ค.2561
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (14 ม.ค. 61)
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1(9 ม.ค. 61)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.พนมทวนชนูปถัมภ์(26ธ.ค.60)
รายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.เฉลิมพระเกียรติฯ(21ธ.ค.60)
มรภ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มรภ.เพชรบูรณ์ รับนโยบายด้านการบริการจัดการรายได้และสวัสดิการ (6-7 ธ.ค.60)
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 ณ รร.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (12 ธ.ค.60)
ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก (8 ธ.ค. 60)
ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.กาญจนานุเคราะห์(8ธ.ค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 2561 รอบที่ 1/1
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.วิสุทธรังษี(6ธ.ค.60)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี(4ธ.ค.60)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก(28 พ.ย. 60)
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.1และ ม.4(17-18 พ.ย.60)
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.ประชามงคล(27พ.ย.60)
พิธีมอบเงินพระราชทาน ประจำปี 2560 (23 พ.ย. 60)
กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ (8 พ.ย. 60)
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดมารยาทไทย ประจาปี ๒๕๖๐
อธิการบดี เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจัดหวัดกาญจนบุรี(2พ.ย.60)
การแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42 (1 พ.ย. 60)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
อธิการบดี ร่วมเวทีสัมมนาปลุกพลังจิตอาสาประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี(19ต.ค.60)
ช่อง11(์NBT)บันทึกเทป นศ.ม.ราชภัฏกาญจน์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ(17ต.ค.60)
KRU EGAT CAMP 2017"รวมพลังจิตอาสา พัฒนาแคว้นตะวันตก" (13-15 ต.ค.60)

  ทั้งหมด 837 รายการ รวมทั้งหมด : 21 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  หน้าถัดไป>>