มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

  ภาพสำนักงานอธิการบดี รวมจิตอาสาร่วมทำความดีปีมหามงคล ณ โรงเรียนบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี (18.05.59)

              สำนักงานอธิการบดี รวมจิตอาสาร่วมทำความดีปีมหามงคล ณ โรงเรียนบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (18.05.59)

   

                  สำนักงานอธิการบดี นำโดย ดร.ธงชัย เหมือนชู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้นำทีม บุคลากร สำนักงานอธิการบดี กว่า 30 ชีวิต เดินทางนำสิ่งของที่จำเป็น ไปร่วมบริจาคของให้กับโรงเรียนบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยมี คุณครูประวิทย์ เถกิงเกียรติ รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านองหลุ ให้การต้อนรับและดูแลตลอดการเดินทาง

   

           ดร.ธงชัย เหมือนชู รองอธิการบดี กล่าวว่า การเดินทางมาบริจาคของที่ โรงเรียนบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคของเราซึ่งทางเราตั้งใจที่จะนำสิ่งของที่จำเป็นทางด้านการศึกษาต่างๆมาบริจาคให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งของเหล่านี้

   

                ด้าน คุณครูประวิทย์ เถกิงเกียรติ รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านองหลุ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำสิ่งของที่จำเป็นทางด้านการศึกษามาบริจาคให้กับทางโรงเรียน เพราะเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนขาดแคลนอยู่อย่างมาก ทั้งอุปการณ์การเรียน และอุปการณ์กีฬาต่างๆ ทั้งนี้ทางโรงเรียนองหลุต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มาบริจาคของในวันนี้ครับ

   

           สำหรับการมาบริจาคของในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ร่วมทำความดีปีมหามงคลและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และในปีพุทธศักราช 2559 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา และพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  อันเป็นปีมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์และสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี ร่วมจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

   

  ภาพ-ข่าว โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี