มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ สนอ.รดน้ำขอพร อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ปี 60(18 เม.ษ.60)

    สนอ.รดน้ำขอพร อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ปี 60(18 เม.ษ.60)

          (วันนี้) 18 เมษายน 2560 สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้ารดน้ำขอพรจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อย่างเรียบง่าย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่คณาจารย์  บุคลากร  จะได้แสดงมุฑิตาจิต ขอพร เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อกันไป