มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ม. ราชภัฏกาญจน์ จัดพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ประจำปี 2560 (8 ต.ค. 60)

         เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม2560 กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ประจำปี 2560 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวโอวาทให้กับนักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้ครูครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงไว้สืบไป

    ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี