มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ มหาวิทยาลัยจันทรเกษมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา(29 พ.ย. 60)

         วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ในบริบทที่แตกต่างกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         สำหรับการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และดร.บรรจบพร อินดี หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

    ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี