มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

  ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (14 ก.พ. 61)

       ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (บุคลากร) โดยมี ดร.ธงชัย เหมือนชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมประชุมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่งได้แก่

        - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

        - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

        - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี