มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพ กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 (21 พ.ย. 61)

        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานวัฒนธรรม เรือนไทยนพมณีกาญน์

         ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง

         ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา