มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

KRU Gallery

    ภาพกิจกรรม ทาสี ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ กีฬา พ.จ.น.ก.ครั้งที่ 36 20พ.ค.56

    ภาพกิจกรรมการทาสี โดยบุคลากร, เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกันทาสี สแตนเชียร์ เพื่อต้องรับการเป็นเจ้าภาพ กีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
    ภาพโดย : สาทร ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี