ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี (19 ก.ค. 61)
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต(18 ก.ค. 61)
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”(16 ก.ค. 61)
การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานทะเบียน (12 ก.ค. 61)
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4-8 ก.ค.61)
โครงการการพัฒนาทักษะการบริหารงานเชิงรุกฯ(30มิ.ย.61)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ร.10(2ก.ค.61)
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ(22มิ.ย.61)
โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย”(23 พ.ค. 61)