ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2019 (9 ม.ค. 62)
งานสังสรรค์ครอบครัว KRU 2019 (9 ม.ค. 62)
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ @2019 (4 ม.ค. 62)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (17-26 ธ.ค. 61)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม KRU Cool (22-23 ธ.ค. 61)
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
งานครบรอบ 45 ปี เหลืองทองคืนถิ่น "มนต์รักดอกอรพิมริมน้ำแคว" (15 ธ.ค. 61)
กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 (21 พ.ย. 61)
พิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดหนองตะโก (18 พ.ย. 61)
พิธีลงนามความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย (29 ต.ค. 61)