ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)
ดร.ไมตรี เกตุขาว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จาก มมส. (28 ม.ค.61)
ประกาศการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานฯ(24ม.ค.61)
รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 มี.ค.2561
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (14 ม.ค. 61)
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1(9 ม.ค. 61)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.พนมทวนชนูปถัมภ์(26ธ.ค.60)