ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 ณ รร.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (12 ธ.ค.60)
ลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก (8 ธ.ค. 60)
ภาพ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.กาญจนานุเคราะห์(8ธ.ค.60)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 2561 รอบที่ 1/1
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.วิสุทธรังษี(6ธ.ค.60)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี(4ธ.ค.60)
มหาวิทยาลัยจันทรเกษมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา(29 พ.ย. 60)
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60 รร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก(28 พ.ย. 60)
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา ม.1และ ม.4(17-18 พ.ย.60)
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ ปี60 รร.ประชามงคล(27พ.ย.60)