ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
ม.ราชภัฏกาญจน์ จัดงาน “KRU Run For Kids” วิ่งการกุศล วิ่งเพื่อน้อง2017(18มิ.ย.60)
ม.ราชภัฏกาญจน์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช (15มิ.ย.60)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่แบบยั่งยืน(19มิ.ย.60)
อธิการบดี ส่งมอบรถยนต์(รถตู้)แก่โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จ.บุรีรัมย์ (19มิ.ย60)
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับอ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ (17มิ.ย60)
ม.ราชภัฏกาญจน์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย(16มิ.ย.60)
ผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/2560
โครงการสโมสรเสวนา ถอดองค์ความรู้จากสุนทรภู่และกลวิธีการเขียนกลอนประกวด(14มิ.ย.60
รร.สาธิต ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ(13มิ.ย.60)