ข่าวประชาสัมพันธ์

KRU Freshy Night 2018 (21 ก.ย. 61)
ประชุมจัดการแข่งขัน “KRU CUP” ปี 3 (21ก.ย.61)
ประชุมระดมความคิดเห็น การเป็นจังหวัด Sports Tourism เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48(20ก.ย.61)
สนอ.จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 2562(20ก.ย.61)
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2562(18ก.ย.61)
แผนการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สังกัด กก.ตชด.13 (12 ก.ย.61)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 (6 ก.ย. 61)
การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (4 ก.ย. 61)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาจีนระยะสั้น (30 ส.ค. 61)