มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นศ.หลักสูตรนิเทศฯ ม.ราชภัฎกาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11”


นิเทศฯ ม.ราชภัฎกาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11” 

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีกับนศ.หลักสูตรนิเทศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ทั้ง 3 คน ที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11”  พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัลอีก 2 รางวัล ได้ แก่ รางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม และรางวัลประเด็นเรื่องยอดเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจและชื่เสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ  “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” เป็นการประกวดสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) ที่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอสารคดีข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็นบันไดไปสู่วิชาชีพการทำงานที่ดีในอนาคต โดยเน้นกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ทุกสนามการแข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

 

      สำหรับ “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11” ที่จะจัดกิจกรรมตลอดปี 2559 ได้เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้พลังความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดสารคดีเชิงข่าวสู่ผู้ชม หัวข้อ “สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand” ว่าด้วยการส่งเสริมจิตอาสาการทำงานเพื่อสังคม โดยนำเสนอเรื่องราวของคนหรือกลุ่มคนที่บำเพ็ญประโยชน์ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือแบ่งปัน รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยก่อเกิดเป็นกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำดี สร้างมิติแห่งความสุขให้สังคมดีขึ้น

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2016-10-23 11:31:02 แก้ไชวันที่ :2016-10-27 19:46:51