มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง รพีพรรณ อู่อรุณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัล พอใจชัยเวฬุ จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (14 พ.ย.59)


            รพีพรรณ  อู่อรุณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัล พอใจชัยเวฬุ  จากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (14 พ.ย.59)

 

       สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ ถวายงานผ่านภาษา ในหัวข้อ “โลกสรรเสริญอัจฉริยกษัตริย์ เจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท

 

          การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นิสิตนักศึกษา นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมการประกวดรวม 32 คน จาก 27 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

       ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นางสาวรพีพรรณ  อู่อรุณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  ได้รับรางวัล พอใจ ชัยะเวฬุ  ซึ่งเป็นรางวัลนี่มอบให้เพื่อแสดงถึงความวิริยะ อุตสาหะ หรือการแสดงว่าเป็นผู้ความเพียรพยายามในการแข่งขัน จนสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง 3 ครั้ง

 

        รพีพรรณ  อู่อรุณ  หรือ ทะเล กล่าวว่า "การได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ถวายงานผ่านภาษา ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับอุดมศึกษานั้นนั้น ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการถวายงานผ่านภาษา โดยมีความต้องการในการที่จะสืบสารสานงานโครงการพระราชดำริ พระบรมราโชวาทตลอดจนพระราชดำรัสมาปรับใช้ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ เดินตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร ” โดยเป็นการแข่งขันในระดับสูงสุดของชีวิต รู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านถ้อยคำสุนทรพจน์บนเวทีระดับชาติ"

 

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2016-11-16 11:20:23 แก้ไชวันที่ :2016-11-16 11:21:26