มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์ ( 24 ก.ค.60 )


รับชมภาพทั้งหมดได้ที่http://www.kru.ac.th/th/mod_gallery.php?gallery_id=1322

   วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอเข้าศึกษาดูงานในส่วนของการบริหารจัดการงานในสำนักงานของกองกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยงานธุรการและงานสารบรรณ งานประชุมและกิจการสภา งานนิติการ และงานก่อสร้าง/งานอาคารสถานที่ในสำนักงานอธิการบดี  เพื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ที่ดีในการปฏิบัติงานและสนองความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-24 14:02:07 แก้ไขวันที่ :2017-07-24 14:35:03