มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (26 ก.ค. 60)


   รับชมภาพทั้งหมดได้ที่http://www.kru.ac.th/th/mod_gallery.php?gallery_id=1324

  26 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ.2565 โดยมีคุณณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ประชุมร่วมกับดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางและเตรียมความพร้อมเพื่อจะนำเสนอการขอเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-26 14:51:26 แก้ไขวันที่ :