มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเปิดบ้านนิติศาสตร์ (25 – 26 ก.ค. 60)


รับชมภาพทั้งหมดได้ที่http://www.kru.ac.th/th/mod_gallery.php?gallery_id=1323

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการเปิดบ้านนิติศาสตร์ ในวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์ราตรี แจ่มนิยม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมจัดให้กับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ที่จะเข้าศึกษาปีที่ 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในโครงการมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนะแนววิธีการเรียนและการใช้ภาษากฎหมายอย่างเหมาะสม วิทยากรโดยอาจารย์ทรงวุฒฺ สารสิน และการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนนิติศาสตร์ วิทยากรคุณสุรินทร์ มากชูชิต อัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทและความสำคัญของวิชานิติศาสตร์ โดยอาจารย์พวงรัตน์ เชื้อรบ และกิจกรรมพี่พบน้อง แนะนำการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยพร้อมกิจกรรมต้อนรับสู่สาขานิติศาสตร์ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-26 15:21:26 แก้ไขวันที่ :