มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต และศิษย์เก่า กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560


 

โครงการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต และศิษย์เก่า

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

 

 

      (วันนี้) 29 กรกฏาคม 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต และศิษย์เก่า กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560  ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดี ได้อภิปรายเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานบัณฑิตศึกษา มรภ.กาญจนบุรี

 

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-31 10:59:44 แก้ไชวันที่ :