มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (31 ก.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 31 ก.ค.60 ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร9 ชั้น1 สำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 4 ท่านมีดังนี้ค่ะ

1.หมายเลข 9 อ.ศักดา มากเหมือน 89 คะแนน

2.หมายเลข 8 อ.อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง 75 คะแนน

3.หมายเลข 10 ดร.กิตติมา พฤกภูษณ 75 คะแนน

4.หมายเลย 2อ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ 74 คะแนน

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-07-31 17:47:41 แก้ไขวันที่ :2017-08-02 14:41:44