มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง น้องใหม่ Freshy’60 ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรอย่างพร้อมเพรียง


รับชมภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มและเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาน้องใหม่ กว่า 1,400 คน ร่วมในพิธีพร้อมกันนี้ นายเศรษฐา ขันแก้ว นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำกล่าวถวายบังคมและกล่าวปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวยังได้จัดให้มีพิธีเจริญพุทธมนต์ป้ายและธงประจำคณะ สาขาวิชา

  สำหรับพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-02 16:32:12 แก้ไขวันที่ :2017-08-02 16:43:51