มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 1 (8 ส.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

  วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.สมพงค์ มาเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2560

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-08 11:26:47 แก้ไขวันที่ :2017-08-08 11:34:28