มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (21 ส.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคุณณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้แทนหน่วยงานราชทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่ จังหวัดกาญจนบุรีได้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2565) โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯตามกรอบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินการพร้อมหารือในส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับมอบหมายและเพื่อนำไปเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-21 15:11:24 แก้ไชวันที่ :2017-08-21 15:25:40