มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สนอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการธรรมะกับการทำงาน (29-30 ส.ค. 60)


ภาพกิจกรรม

     ในวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2560 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดโครงการธรรมะกับการทำงาน “ชีวิตเบิกบานการทำงานเป็นสุข” ให้กับบุคลากรในสังกัด ณ สวนไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

     สำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแนวใหม่ หลักสูตร “Dhamma OD Happy Life” หรือ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข” เพื่อส่งเสริมและสร้างกิจกรรมให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำเอาแนวคิดที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยพระวิทยากร “พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท” (แปลว่าผู้มีความฉลาดในการพูด) ปัจจุบันจำพรรษา ณ วัดอมรทายิการาม (วัดใหม่ยายมอญ)

     พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท สอนเรื่องของความสุขด้วยธรรมะสมัยใหม่ “Dhamma OD Happy Life” หรือ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข” โดยถ่ายทอดด้วยความสนุกสนาน เน้นการพัฒนาตนเอง ชีวิต ครอบครัว และองค์กร เพื่อความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต เริ่มบทเรียนด้วย“Play and Learn” คือ เพลินธรรม เปิดใจสู่ธรรมะ ต่อด้วยกิจกรรมการสื่อสารอย่างสันติสุขในองค์กร กิจกรรมปลูกรัก ปรับพลังจิตใต้สำนึก กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ปลุกยักษ์ส่งความรัก กิจกรรมสร้างสมดุลของชีวิต – วิชาการการจัดการชีวิต กิจกรรมการจัดความรู้ สู่การจัดการความดี และกิจกรรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เริ่มด้วยกิจกรรมธรรมะยามเช้า กิจกรรม Coaching Team องค์กรคุณธรรมชั้นนำ กิจกรรม Positive Feeling พลังกอดรอดชีวิต กิจกรรมบัลลังค์คนดีในองค์กร กิจกรรม Format - Dele–e ชีวิต เปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม โดยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น จะสามารถช่วยส่งเสริมและทำให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้รับพลังไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เขียน :pr วันที่ :2017-08-31 10:32:09 แก้ไขวันที่ :