มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน สนอ. ม.ราชภัฏกาญจน์ ( 6 ก.ย.60 )


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 6 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

     คณะศึกษาดูงานสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มาศึกษาดูงานเพื่อดูความพร้อมในด้านศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ ร่วมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-07 14:16:26 แก้ไขวันที่ :