มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุน (8ก.ย.60)


ภาพกิจกรรม

     ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 สำหรับผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่

      1.อาจารย์วิยะดา พลชัย คะแนนรวม 75 คะแนน

      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19 คะแนน

      บัตรเสีย 2 คะแนน

     และผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานตำแหน่งวิชาการ ได้แก่

      1.นายเอกชัย กนกวจี คะแนนรวม 61 คะแนน

      2.อาจารย์ณัฏฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา คะแนนรวม 13 คะแนน

      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 คะแนน

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-08 16:14:58 แก้ไขวันที่ :