มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจที่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (11 ก.ย. 2560)


ภาพกิจกรรม

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

     โดยในวันที่ 11 กันยายน 2560 อำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บริเวณ อาคาร 9 ชั้น 1 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจร่วมสมัครเป็นจิตอาสาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับหน่วยอื่นๆ ที่ทางอำเภอจะไปจัดตั้งมีดังนี้

      12 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี

      13 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

      14 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. โรงเรียนเทพมงคลรังษี

      15 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

      18 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

      19 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. โรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา)

      20 กันยาน 2560 08.00 -12.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

     ทั้งนี้ จิตอาสาเฉพาะกิจฯ นี้ ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร

     ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้าและบัตรจิตอาสา “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งแบ่งสีตามประเภทของงานและจะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน สำหรับจิตอาสาเก่าที่เคยลงทะเบียนและรับของพระราชทานไปแล้วจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่โทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 เวลา 08.30-16.30 น. และนอกเวลาราชการ โทร.1548



ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-11 10:44:16 แก้ไชวันที่ :2017-09-11 10:45:57