มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ "ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2560" ( 20ก.ย.60 )


 

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมประกวดโครงการอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ในรอบชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ น.ส.สวิตา หวานล้ำ นักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ "ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2560" และนายมาโนช พลายละหาร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

     สำหรับโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 46 ประกอบด้วยกิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” “การประกวดมารยาทไทย” และ “การประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน โดยมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาคเพื่อมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 11-20 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-21 10:34:32 แก้ไขวันที่ :