มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการอบรมแนวปฏิบัติด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (23 -24 ก.ย. 60)


รับชมภาพกิจกรรม

     วันที่ 23 -24 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมแนวปฏิบัติด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     โดยได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และคุณโสภณ มหาบุญ เลขานุการคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกายและด้านการตัดสินสำหรับผู้ประเมินและผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับไทยลีกประจำปี 2560 และสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านการตัดสิน กติกาและระเบียบการแข่งขัน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นสากล สามารถตัดสินฟุตซอลไทยลีก ให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งจัดอบรมให้กับผู้ตัดสินฟุตซอลฯ จำนวน 45 คน และผู้ประเมินฯ จำนวน 21 คน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-25 09:27:43 แก้ไชวันที่ :