มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 ก.ย. 60)


     ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เฉพาะกิจ) ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น2

ภาพ/ข่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-28 22:23:52 แก้ไชวันที่ :2017-09-28 22:30:59