มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2560 (28 ก.ย. 60)


     การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-28 22:30:42 แก้ไขวันที่ :