มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (27 ก.ย. 60)


 

      ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 “มาลาด้วยมาลัย มาคล้องใจผู้ถางทาง” ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานในพิธีมอบพวงมาลัย โล่ประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึกพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และดร.วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมกล่าวขอบคุณในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปี 2560 มีข้าราชการที่ครบอายุเกษียณราชการ ประกอบด้วย        

                             1.ผศ.ดร.พรรณิภา         กวีธนาธรรม      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                             2.ผศ.ดร.พรรัตน์           ประสิทธิ์กุล      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                             3.ดร.วิชาญ                พันธุ์ประเสริฐ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          นอกจากนั้นภายในงานยังมีวีดิทัศน์เล่าถึงการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน การแสดงพิเศษและการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมถึงการให้คณาจารย์ บุคลากรและผุ่ที่มาร่วมงานนำดอกไม้มอบให้ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตอีกด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความประทับใจ มิรู้ลืม

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

 

รับชมภาพทั้งหมดผู้เขียน :pr วันที่ :2017-09-29 14:11:32 แก้ไขวันที่ :