มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจน์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ปี60 (26 ก.ย. 60)


ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (26 ก.ย. 60)

 

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการนี้ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เป็นผู้เเทนมหาวิทยาลัย เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (IPv6 Awards 2017)  4 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และ DNSSEC

            ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทางคณะกรรมการการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 4 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดเมนเนม (DNS) และ และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC)

 

ภาพ/สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าว/ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-04 10:25:18 แก้ไชวันที่ :