มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ครั้งที่ 48 (18 ต.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายเศรษฐา ขันแก้ว นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำกล่าวถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้นได้ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมร่วมกันจุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณด้านหน้าป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     โดยกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาภายในคิ้วนางเกมส์ ณ อาคารโรงยิม ในช่วง16.00 น. และต่อด้วยในเวลา 18.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9  ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-19 15:43:27 แก้ไขวันที่ :