มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (29ต.ค.60)


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

     ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 พร้อมกับดร.สมพงศ์ มาเบ้า ผู้อำนวยการและผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้พบปะและชี้แจงกับผู้ปกครองและนักเรียน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเพื่อให้ผู้ปกครองให้พบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนของนักเรียน

     โดยในงานนี้ยังได้จัดให้มีพิธีการรับและส่งมอบเก้าอี้ จากทางบริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำนวน 15 ตัว ให้กับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพีรศักดิ์ ทิพยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด มาส่งมอบเก้าอี้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-30 14:19:26 แก้ไขวันที่ :