มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42 (1 พ.ย. 60)


รับชมภาพกิจกรรมทาง  หรือ 

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดการแข่งขันกองเชียร์ สืบเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42

     นอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนในการไปแข่งกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการ พจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40

     สำหรับผลการแข่งขันกองเชียร์ในครั้งนี้ ได้แก่

      รางวัลชนะเลิศคณะวิทยาการจัดการ

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 คณะครุศาสตร์

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-03 09:15:27 แก้ไขวันที่ :2017-11-09 14:10:09