มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง อธิการบดี เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจัดหวัดกาญจนบุรี(2พ.ย.60)


 

รับชมภาพทั้งหมด

เมื่อวันที่ 2 พ.ย 2560 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหาร เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงความยินดี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ และ ท่านบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-03 10:37:12 แก้ไขวันที่ :