มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การแข่งขันกีฬา กศ.บป.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (11 พ.ย. 60)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     ในการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีสำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ให้นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าการเล่นกีฬา และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

     นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตซอลนัด VIP เป็นการพบกันระหว่างทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบกับทีมนักศึกษา ภาค กศ.บป. ผลการแข่งขันในนัดนี้ทางทีมนักศึกษา ภาค กศ.บป. ชนะทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วยสกอร์ 2-1

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-13 15:01:43 แก้ไขวันที่ :