มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) (15 พ.ย. 60)


ชมภาพกิจกรรมได้ที่  หรือ 

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) ณ ห้อง 110 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

      โดยได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้จัดเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการและครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบการแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ได้รับความรู้ควมเข้าใจในข้อมูล ข่าวสาร และศึกษาระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่และระบบการคัดเลือกบุคคลบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61) รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

     ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายในหัวข้อระบบแนะแนวในโรงเรียนยุคใหม่ ประกอบด้วย

      1.คุณประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด

      2.คุณสมเกียรติ  แซ่เต็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด

     และอาจารย์มนสวรรค์ พลอยมุกดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บรรยายในหัวข้อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS61)

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-15 15:15:03 แก้ไขวันที่ :