มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มหาวิทยาลัยจันทรเกษมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา(29 พ.ย. 60)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ในบริบทที่แตกต่างกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     สำหรับการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และดร.บรรจบพร อินดี หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-11-29 14:09:02 แก้ไขวันที่ :2018-08-16 21:16:17