มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 60(22ธ.ค.60)


รับชมภาพทั้งหมด

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และทีมงาน มาร่วมเป็นวิทยากรในการประกวดมารยาทไทย ณ ห้องประชมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-12-26 10:51:55 แก้ไขวันที่ :