มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 1(9 ม.ค. 61)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันนี้ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 1

     หลังจากนั้นเป็นการแนะนำผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะมนุษยยสาสตร์และสังคมศาสตร์มอบพวกมาลัยแสดงการต้อนรับ ต่อด้วยการให้นักศึกษาชาวจีนกล่าวแสดงความรู้สึกในการมาเรียน

     โดยในครั้งนี้มหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 20 คน และจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ด้านภาษาไทย วิถีไทยและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการศึกษาเรียนรู้การสอนของอาจารย์ชาวไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-09 11:19:26 แก้ไขวันที่ :2018-01-09 11:19:43