มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 มี.ค.2561


ดาวน์โหลด รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 คลิก

ดาวน์โหลด รายชื่อมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 คลิก

ดาวน์โหลด กำหนดการซ้อม คลิก

ดาวน์โหลด ประกาศแนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์บัณฑิต คลิก

ดาวน์โหลด แผ่นพับรับปริญญา 2560 คลิก

ประกาศการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-16 12:42:35 แก้ไขวันที่ :2018-02-13 15:06:46