มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (14 ก.พ. 61)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา พจนก. ครั้งที่ 40 (บุคลากร) โดยมี ดร.ธงชัย เหมือนชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมประชุมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่งได้แก่

      - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

      - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

      - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-02-14 11:52:51 แก้ไขวันที่ :2018-02-27 12:13:23