มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีน อบรมหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 1(7ก.พ.61)


รับชมภาพทั้งหมด

 

       วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีต่อนักศึกษาชาวจีน ที่สำเร็จการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ อบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น รุ่นที่ 1 หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจีนที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น รุ่นที่ 1 ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ต่อด้วยการแสดงจากนักศึกษามหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนและสุดท้ายให้นักศึกษาชาวจีนกล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจในการมาเรียนครั้งนี้ โดยมหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน และจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ด้านภาษาไทย วิถีไทยและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการศึกษาเรียนรู้การสอนของอาจารย์ชาวไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2018-02-14 13:57:09 แก้ไขวันที่ :