มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ ครั้งที่ 40


  “ไก่ป่า" สัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   มีไก่ป่านับร้อยนับพันตัวในรั้วเหลืองทอง ระยะเวลามากกว่า 45 ปี ทำให้ไก่ป่าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการต้อนรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไปที่เดินทางเข้ามาสู่รั้วเหลืองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-03-07 10:42:18 แก้ไขวันที่ :2018-03-07 10:44:19