มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐาน ITA (19 เม.ย 61)


        รับชมภาพทั้งหมด

 

            วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-04-20 09:08:23 แก้ไขวันที่ :