มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ( 2 พ.ค.61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 7) ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล นอกจากนั้นในงานยังมีพิธีสืบชะตา เสริมบารมี ทางหลักพระพุทธศาสนา และฟังเทศน์ โดยพระครูประทีปกาญจนธรรม (หลวงพ่อเต้)เจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง ศาสนาและวัฒนธรรมอาเซียนในยุคประเทศไทย 4.0 โดยอาจารย์จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ พร้อมการสาธิตทำขนมทองโย้ จากชุมชนศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และข้าวซอยผัดสองแผ่นดิน จากชุมชนหงสาวดี

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-05-04 10:15:16 แก้ไขวันที่ :