มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี (6-7 ต.ค.61)


ภาพกิจกรรม

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่  6-7  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 ณ  ห้องประชุมศรีภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

     ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี ณ  ห้องประชุมศรีภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญ ของการเขียน การพูดและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจ ความรู้ที่ดีในส่วนของด้านการเขียน การถ่ายภาพ จากท่านวิทยากรผู้มากความรู้ และประสบการณ์ ระดับนักเขียนและศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 7 ท่าน ผ่านการบรรยาย การเสวนา การฝึกปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย  การบรรยาย “จุดประกายฝัน รังสรรค์งานเขียน” วิทยากร : อาจารย์สมปอง ดวงไสว  นักคิด นักเขียน นักวัฒนธรรมชุมชน  การบรรยาย “การจับประเด็นเด่นในงานเขียนสารคดีประวัติชีวิตบุคคล” วิทยากร : คุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี)  การบรรยาย “ศิลปะการวางโครงเรื่องในการเขียนสารคดี” วิทยากร : คุณสัจภูมิ ละออ นักข่าว นักเขียนสารคดี  การบรรยาย “เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพบุคคล (Portrait)” วิทยากร : ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ

     การเสวนา "สร้างแรงบันดาลใจในการเขียน" โดย คุณสุชาติ ชูลี ผู้เขียน ดั่งนกขมิ้นหลงรัง  คุณสัจภูมิ ละออ ผู้เขียน พรานทุ่ง  คุณวชิรากรณ์ สมบูรณ์ นักถ่ายภาพทางช้างเผือก ,ผู้เข้าอบรมหอมกลิ่นลำดวน รุ่น ๒

     และดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร และสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนสารคดีประวัติชีวิตบุพการี (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)

     ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียนผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-10 11:25:24 แก้ไขวันที่ :