ค้นหา
 
   
   
     เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเพื่อสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบเพื่อสร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดโครงการพัฒนาครูประจำปี 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้วิเคราะห์เพื่อหาความต้องการในการพัฒนาครูใน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการของครูของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ Browser in service (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

        โดยมี ผศ.ดร.ปัญญา การ พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  พร้อม ผศ.สำราญ ขวัญเกื้อ รองอธิการบดี  ผศ.เยาวภา ทนันชัยบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.อักษร ธัญญะวานิช ประธานสาขาวิชาภาษาไทยร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1,2,3,และ เขต 4 ในวันที่ 25 มีนาคม 2556


 

 

 

ผู้เขียน : pr วันที่ :2013-03-25 11:54:47 แก้ไชวันที่ :     

 

 
   
   
 

  Visitor  : วันนี้ 243 | เดือนนี้ : 40379 | ปีนี้ : 743990
   รวม : 3619966

   Kanchanaburi Rajabhat University
   E-mail : webmail.kru@gmail.com
   Tell 034-633227 - 8