ค้นหา
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     เป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้ ให้บริการด้วยมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา มีห้องศึกษาด้วยตนเองและเปิดบริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. ทุกวันในช่วงใกล้สอบปลายภาค

บริการยืม - คืน หนังสือ

ชั้น 1

 

 

ชั้น 2-4 ค้นหาหนังสือ ตำราเรียน

 

 

 

ชั้น 5 บริการ ห้องดูหนังฟังเพลง

 

 

 

 
   

  Visitor  : วันนี้ 468 | เดือนนี้ : 16630 | ปีนี้ : 36436
   รวม : 360257

   Kanchanaburi Rajabhat University
   E-mail : webmail.kru@gmail.com
   Tell 034-534060