ประชุมและอบรมการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดออนไลน์ (13ก.ย.64)
องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (8 ก.ย.64)
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี (7ก.ย.64)
ประชุมการหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านสาละวะ-ไล่โว่ (6ก.ย.64)
MOU ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กับจังหวัดกาญจนบุรี (31 ส.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PPE (26 ส.ค. 64)
มรภ.กาญจนบุรี MOU กับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรไทย อำเภอบ้านโป่ง
มรภ.กาญจนบุรี MOU กับ วิสาหกิจชุมชนไร่ทรีโอ เกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชกัญชา
ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ กรรมการกองทุน/กรรมการบริหารงานบุคคล (21ก.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (20 ก.ค. 64)

  ทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 33 หน้า : 234567891011121314151617181920212223242526272829303132  หน้าถัดไป>>


ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา (16 ก.ย.64)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Up Skills วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (15ส.ค.64)
โครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2 ( 14 ก.ค.64)
การสัมมนาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย และองค์ความรู้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ (13 ก.ค.64 )
สาขาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ สอนการบินโดรนเพื่อการเกษตร (10มิ.ย.64)
ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 / 2564 (9มิ.ย.64)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักสถาบัน” (23-24 มี.ค.64)
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี (20-21มี.ค64)
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (20-21มี.ค.64)
โครงการการจัดทำระบบกลไก แผนการดำเนินการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น(19มี.ค.64)

  ทั้งหมด 142 รายการ รวมทั้งหมด : 15 หน้า : 234567891011121314  หน้าถัดไป>>


พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค.64)
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 (8เม.ย.64)
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)
โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)
สัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.กาญจนบุรี
พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2563
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(21ต.ค.63)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9(13ต.ค.63)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ63(7-9ต.ค.63)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 4 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (12ต.ค.63)

  ทั้งหมด 123 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 23456789101112  หน้าถัดไป>>


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 13
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 12
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (ระดับสถาบัน)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ฉบับที่ 7

  ทั้งหมด 81 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 2345678  หน้าถัดไป>>


มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13 (6 ก.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 (3 ก.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 (31 ส.ค.64)
วิศวกรสังคม มรภ.กาญจนบุรี นำ“ถุงปันสุข” มอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
ประชุมคณะทำงานอว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ 3/2564 (27ส.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรีประชุมร่วมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (18 ส.ค. 64)
มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 7 (17 ส.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด บริจาคน้ำดื่ม แอลกอฮอล์ เฟสชิลให้กับโรงพยาบาลสนาม (10 ส.ค. 64)
มรภ.กาญฯ มอบรถบัสและรถรางที่ปลดระวางให้กับชุมชนท่องเที่ยวฯ ต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี (31พ.ค.64)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)

  ทั้งหมด 56 รายการ รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 2345  หน้าถัดไป>>

 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500