ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้เช่าร้านค้า (ลดค่าเทอม 10% และ งดค่าเช่าร้านค้า )
เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าประกวดในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคกลาง ( 3 เม.ย.64 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (1เม.ย.64)
เปิดโลกกิจกรรมทางวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ (24 มี.ค. 64)
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ (25มี.ค.64)
องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (22มี.ค.64)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน (10มี.ค.64)
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (8มี.ค.64)

  ทั้งหมด 306 รายการ รวมทั้งหมด : 31 หน้า : 23456789101112131415161718192021222324252627282930  หน้าถัดไป>>


ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักสถาบัน” (23-24 มี.ค.64)
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี (20-21มี.ค64)
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (20-21มี.ค.64)
โครงการการจัดทำระบบกลไก แผนการดำเนินการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น(19มี.ค.64)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพฯ (12มี.ค.64)
กิจกรรม“รู้ทันสถานการณ์ ณ ทวาย ไปกับศูนย์อาเซียน KRU” (23ก.พ.64)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 5 ปี (18 ก.พ. 64)
“วิศวกรสังคม KRU รุ่น 2” (6-7ก.พ.64)
ประชุม Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (1ก.พ.64)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 (26 ม.ค. 64)

  ทั้งหมด 136 รายการ รวมทั้งหมด : 14 หน้า : 2345678910111213  หน้าถัดไป>>


งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 (8เม.ย.64)
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)
โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)
สัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.กาญจนบุรี
พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2563
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(21ต.ค.63)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9(13ต.ค.63)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ63(7-9ต.ค.63)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 4 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (12ต.ค.63)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) 20 ส.ค. 63

  ทั้งหมด 122 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 23456789101112  หน้าถัดไป>>


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและ สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

  ทั้งหมด 67 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 23456  หน้าถัดไป>>


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (17มี.ค.64)
ประชุมแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทางด้าน วิสาหกิจชุมชน (9มี.ค.64)
วิศวกรสังคม เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ไผ่" (6มี.ค.64)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU กับหน่วยงานภายใต้โครงการ U2T (10 ก.พ.64)

  ทั้งหมด 47 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 234  หน้าถัดไป>>

 

500x500