ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้เช่าร้านค้า (ลดค่าเทอม 10% และ งดค่าเช่าร้านค้า )
เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าประกวดในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคกลาง ( 3 เม.ย.64 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (1เม.ย.64)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (17มี.ค.64)
ประชุมแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทางด้าน วิสาหกิจชุมชน (9มี.ค.64)
วิศวกรสังคม เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ไผ่" (6มี.ค.64)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU กับหน่วยงานภายใต้โครงการ U2T (10 ก.พ.64)

  ทั้งหมด 47 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 234  หน้าถัดไป>>

 

เปิดโลกกิจกรรมทางวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ (24 มี.ค. 64)

เปิดโลกกิจกรรมทางวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ (24 มี.ค. 64)

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานเปิดโลกกิจกรรมทางวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกันนี้ ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภายในงานยังมีการอภิปราย ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มากประสบการณ์และประสบผลสำเร็จ ทั้ง 2 ท่าน มาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงาน ท่านแรกคุณภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ (คุณเก่ง ร้านอาหารธาราบุรี)และคุณวงชกร รัศมีธนาธร (คุณพีม จากบ้านไร่นายรุ่ง) นอกจากนั้นก็ยังมีการสาธิตการทำผ้ามัดย้อม การสาธิตพับใบเตยหอม นิทรรศการผลงานของนักศึกษาจากทั้ง 5คณะ การจำหน่ายสินค้า รวมถึงการออกบูธนิทรรศการการทำงานในโครงออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ที่นักศึกษาได้ไปลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือด้านต่างๆกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การจัดงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความคิดความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปโดยมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการจำหน่ายสินค้าและเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.3459291354176201

 


ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-03-29 10:41:26 แก้ไขวันที่ :


500x500